Sukcesy


Współorganizacja szkoleń przy współudziale Forum Młodych PKPP Lewiatan w ramach Projektu "Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem".


Opublikowanie 3 artykułów na konferencjach w Sopocie i Karpaczu.


II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" (nagrody i stopnia nie przyznano) zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi,


W roku 2000 reprezentacja Koła zdobyła i miejsce za najlepszą prezentację "Company Profile: Management through Paradoxes in Polish Small and Medium Sized Enterprises" na EuroWEEK 2000 pt.: "Future Challenges for the European Industry in International Business".