O nas


Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
Koło umożliwia studentom realizację własnych projektów badawczych, udział w konkursach o tematyce ekonomicznej, a także rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Działalność Koła ma również na celu skupienie osób, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, współpracując z doświadczonymi organizacjami i przedsiębiorstwami.

Jako szczególnie cenną członkowie Koła uznają możliwość dzielenia się wiedzą i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.


Przewodniczący Koła: Marcin Lempart


Opiekunem naukowym Koła jest dr Bartłomiej J. Gabryś